Jak nabyć dom – procedura zakupu

Bez kategorii edit
Jak nabyć dom – procedura zakupu- Obraz
  • Wybór wymarzonego domu, biuro sprzedaży jest do Państwa dyspozycji i odpowie na każde pytania
  • Umowa rezerwacyjna – zawierana na około 21 dni – z zamiarem podpisania Umowy Deweloperskiej. Jest to czas na uzyskanie finansowania. Pobierana jest kaucja 8000 zł.
  • Wsparcie ze strony doradców kredytowych którzy znając inwestycję, sprawnie przeprowadza Państwa przez procedurę, a jednocześnie zapewnia atrakcyjne bonusy
  • Zawarcie Umowy Deweloperskiej w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia o przeniesienie własności do Księgi Wieczystej – załącznikami są prospekt informacyjny, standard wykonania i rzut budynku oraz inne szczegółowe ustalenia
  • Opcjonalnie można zamówić zmiany lokatorskie – bez dodatkowych kosztów można skorzystać z naszego architekta wnętrz aby wykonał projekt zmian lokatorskich w podstawowym zakresie tj. przesunięcie ścian działowych, punktów elektrycznych i wod-kan. 
  • Wpłaty transz zgodnie z ustalonym w akcie notarialnym harmonogramem prac budowlanych na Rachunek Powierniczy
  • Po zakończeniu prac budowlanych formalnie kończymy budowę i uzyskujemy Pozwolenie na Użytkowanie.
  • Umawiamy się na odbiór techniczny budynku z Nabywcą. Zazwyczaj nabywcy angażują swojego wykonawcę lub inspektora nadzoru aby sprawdził budynek pod kątem zgodności z projektem, standardem wykonania itp.
  • Wpłata ostatniej transzy po zakończeniu budowy i po podpisaniu odbiorze technicznym
  • Równolegle odbywa się podział geodezyjny, po jego sfinalizowaniu zawieramy umowę przeniesienia własności.