Szanowni Państwo,

w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1), dalej: “RODO”, a także w związku z faktem, iż Państwa prywatność jest dla nas niezwykle istotna i dlatego bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, zależy nam na ich ochronie i przejrzystym informowaniu o tym, jakie informacje gromadzimy i co z nimi robimy. W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

I. Informacje wprowadzające.

Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

II. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATRIUMDOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Myszki Polnej 1, 05-506 Lesznowola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000798648, NIP: 1231446251, REGON: 384080547, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

 III. Dane kontaktowe.

Jeżeli chcieliby Państwa się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres rodo@atriumdom.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ATRIUMDOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Myszki Polnej 1, 05-506 Lesznowola, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 IV. W jakich celach będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z:
łączącej strony umowy rezerwacyjnej nabycia nieruchomości,
łączącej strony umowy deweloperskiej (zobowiązującej do wybudowania budynku mieszkalnego i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi),
łączącej strony umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi na nabywcę,
przepisów podatkowych oraz dotyczących rachunkowości,
dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Ponadto informujemy, iż zapisy niniejszej klauzuli mają zastosowanie także w przypadku danych osobowych (kontaktowych) związanych z marketingiem bezpośrednim, tj. przekazanych w formularzach znajdujących się na stronie internetowej inwestycji, bezpośrednich zapytań ofertowych, w tym telefonicznych, mailowych, korespondencyjnych, za pośrednictwem platform przedstawiających ofertę Spółki, a ponadto związanych z finansowaniem bankowym, procedurami urzędowymi i innymi administracyjnymi.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

− art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a zatem realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umów rezerwacyjnych, deweloperskich, a także działalnością informacyjną przed zawarciem umowy w zakresie wyszczególnionym powyżej,

− art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a zatem obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów ustaw dotyczących prowadzonej działalności, w tym m.in. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, podatków i rachunkowości,

− art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym m.in. dochodzenie roszczeń.

V. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji wymienionych w pkt. IV umów i obowiązków.

VI. Okres przetwarzania danych.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej ze Spółką umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wskazanych w pkt. IV umów i obowiązków.
Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej lub umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży nieruchomości będą przetwarzane przez okres, w którym mogą zostać ujawnione roszczenia związane z tymi umowami, czyli do momentu ich przedawnienia określonego w polskich przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym, licząc od końca roku, w którym zawarto odpowiednią umowę, przedłużone o dodatkowy rok ze względu na możliwość zgłoszenia roszczeń na koniec wskazanego powyżej okresu.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego przetwarzane będą do czasu, gdy zostanie złożony sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.

VII. Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Spółki i którym te dane są niezbędne oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Spółka, w szczególności przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, prawne, podmiotom świadczącym zarząd nieruchomością wspólną oraz odpowiednim urzędom i innym organom publicznym.

VIII. Przysługujące Państwu prawa.

Przysługuje Państwu:
prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
prawo do usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)  swoich danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informujemy, iż w oparciu o Państwa dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji.

Informujemy, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

 IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

X. Jakiego rodzaju dane są zbierane na stronie i w jakim celu?

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z:

przedstawieniem oferty

odpowiedzią na Państwa pytania

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Statystyczne pliki cookie pomagają zbierać dane, dzięki którym usługi „wiedzą”, jak korzystają z nich użytkownicy. Dane te ułatwiają ulepszanie treści w usługach i tworzenie lepszych funkcji zwiększających komfort użytkowników.

Niektóre pliki cookie pozwalają witrynom dowiedzieć się, jak użytkownicy z nich korzystają. Na przykład Google Analytics – narzędzie Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji dowiedzieć się, w jaki sposób korzystają z nich użytkownicy – używa zestawu plików cookie do zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Główny plik cookie używany przez Google Analytics to „_ga”. Jest on ważny przez 2 lata i umożliwia usłudze odróżnianie poszczególnych użytkowników. Pliku „_ga” używają wszystkie witryny, które stosują Google Analytics (m.in. usługi Google).

Usługi Google używają też podobnych statystycznych oraz innych plików cookie, takich jak „NID” w wyszukiwarce Google czy „VISITOR_INFO1_LIVE” w YouTube.

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników z witrynami klientów Google Analytics. Użytkownicy mogą wyłączyć wszystkie pliki cookie lub usunąć wybrane z nich. Więcej informacji

Google Analytics obsługuje też opcjonalny dodatek do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika. Uwaga: dodatek wyłącza tylko pomiary Google Analytics.

Jeśli witryna lub aplikacja korzysta z pakietów SDK Google Analytics dla aplikacji lub Google Analytics dla Firebase, Google Analytics rejestruje identyfikator instancji aplikacji – wygenerowany losowo numer, który identyfikuje niepowtarzalną instalację danej aplikacji. Za każdym razem, gdy użytkownik zresetuje swój identyfikator wyświetlania reklam (nazywany identyfikatorem wyświetlania reklam w przypadku Androida i identyfikatorem reklamodawców w przypadku iOS), następuje też zresetowanie identyfikatora instancji aplikacji.

Jeśli w witrynach lub aplikacjach wdrożono Google Analytics w połączeniu z innymi usługami reklamowymi Google, np. Google Ads, mogą być rejestrowane dodatkowe identyfikatory reklamowe. Użytkownicy mogą zrezygnować z tej funkcji i skonfigurować ustawienia pliku cookie w Ustawieniach reklamWięcej informacji

Google Analytics gromadzi także adresy IP, by zapewniać bezpieczne korzystanie z usługi oraz informować właścicieli witryn, z jakich krajów, regionów i miast pochodzą użytkownicy („geolokalizacja według IP”). Google Analytics udostępnia metodę maskowania gromadzonych adresów IP (opisaną szczegółowo poniżej). Pamiętaj jednak, że właściciele witryn mają dostęp do adresów IP użytkowników, nawet jeśli nie korzystają z Google Analytics.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.